Sigma Educational package / Sigma Studie-pakke

Students and teachers/professors are offered to install Sigma Enterprise along with add-ons and integrations.

Studerende og undervisere kan få adgang til at installere Sigma Enterprise, samt visse tilføjelser til programmet.

EN: Get and install Sigma Educational package

Registration

You need to register at ​Sigma Estimates Student Registration

Please enter your name and your student e-mail address, and click REGISTER SCHOOL EMAIL

Confirmation

When you have registered, you will receive a confirmation e-mail from Sigma Estimates asking you to confirm your educational e-mail address – click Confirm registration link in the e-mail.

Links and license number

After confirming your e-mail, you will receive a second e-mail (subject: Thank you for your registration), containing links for installation of Sigma Enterprise and any add-ons together with your personal license number for activation.

In case you do not get the 1st and/or 2nd e-mail, please check your junk folder – add @sigmaestimates.com to Safe Senders List.

Please keep this email for future reference or in case you need to force an update to Sigma.

DA: Hent og installer Sigma Studie-pakke

Registrering

Du skal registrere dig på ​Sigma Estimates Student Registration

Her indtaster du dit navn og din studie-e-mailadresse, og klikker derefter på REGISTER SCHOOL EMAIL

Bekræftelse

Når du har registreret dig, returnerer Sigma Estimates automatisk en mail (“Confirm registration”), hvor du bekræfter din studie-e-mailadresse ved at klikke på Bekræft registrering.

Links og licensnummer

Efter bekræftelsen modtager du endnu en e-mail (“Thank you for your registration”), som indeholder links til installation af bl.a. Sigma Enterprise, og licensnummer til at aktivere installationen.

OBS! Du kan være uheldig, at første og/eller anden e-mail ender i mappen Uønsket mail / Spam – tilføj @sigmaestimates.com til listen over de afsendere, der er tillid til.

Hvis du gemmer denne anden e-mail, kan du til enhver tid tvangs-opdatere Sigma og/eller add-ons.

Sigma Revit Integration

EN: Specifically for Sigma Revit Integration

Installation of Sigma Revit Integration is done via Sigma Autodesk Integration. Do as follows

  1. Click the Sigma Autodesk Integration link in the e-mail (subject: Thank you for your registration), download and install Sigma Autodesk Integration
  2. Start Sigma and select Autodesk ribbon
  3. Click Install Revit Plugins button

DA: Specielt for Sigma Revit Integration

Installation af Sigma Revit Integration sker via Sigma Autodesk Integration. Gør følgende:

  1. Klik på linket Sigma Autodesk Integration i e-mailen (“Thank you for your registration”), hent og installer Sigma Autodesk Integration
  2. Start Sigma og vælg fanen Autodesk
  3. Klik på knappen Install Revit Plugins

License renewal / Licens-fornyelse

EN: License renewal once a year

Your educational Sigma license lasts for 1 year.

In case your license expires, you can renew it for another year, by re-registering at Sigma Estimates Student Registration.

DA: Licens-fornyelse en gang årligt

Din Sigma studie-licens gælder for 1 år.

Hvis din licens er udløbet, fornyer du den ved at gen-registrere dig med din studie e-mail på Sigma Estimates Student Registration.

The Exact database / Exact-databasen

EN: Specifically for the Exact database

If your school has access to the Exact-database, this database is automatically activated through your Sigma license.

When importing STARK pricelist (after installation) to be used together with the database, you need a Login as well as a password for ByggePartner. In both fields enter: demo123

DA: Specielt for Exact-databasen

Hvis din skole også har adgang til Exact-databasen, bliver databasen automatisk aktiveret af din studie-licens.

Når du skal indlæse STARK-prislisten (efter installation af databasen) til brug sammen med databasen, skal du bruge et Login til ByggePartner og Adgangskode til Byggepartner. I begge felter skal du indtaste: demo123

Move license / Flyt licens

EN: Moving your license to another computer

In case you need to move your Sigma installation etc. to another computer, please write support@sigmaestimates.dk and ask to have your license released. It helps speed up the process, if you e-mail us using your educational e-mail, or at least type it in the e-mail for Sigma Support.

If you try activating your license on another computer, and it fails, you will probably receive an e-mail, from which you yourself can release your license. When released, you can reuse your personal license number to activate on the new computer.

DA: Flytning af licens til anden computer

Hvis du ønsker at flytte din Sigma-installation mv. over på en anden computer, kan du skrive til support@sigmaestimates.dk og bede om at få frigivet din licens. Du kan med fordel skrive fra din studie e-mail – eller anføre studie e-mailadressen, når du skriver til Sigmas Support.

Hvis du forsøger at aktivere på en anden computer, og det mislykkes, får du tilsendt en mail, hvor du selv kan frigive din licens. Når licensen er frigivet, kan du aktivere på en anden computer – du skal bruge det samme licensnummer igen.

Update installation / Opdater installation

EN: Updating Sigma installation

You can at any given time force an update of Sigma and/or add-ons. Find the e-mail containing links and license number (subject: Thank you for your registration) and click the link to Sigma Enterprise or a given add-on.

The links in the e-mail always point to latest version of Sigma Enterprise / said add-on.

DA: Opdatering af Sigma

Du kan til enhver tid tvangs-opdatere de installationer, Sigma studiepakken giver adgang til, ved at klikke på installationslinket modtaget pr. mail til den applikation, du ønsker at opdatere, eksempelvis Sigma Enterprise eller Molio.

De links mailen indeholder peger altid på seneste version af den pågældende applikation. Det er altså en god idé at gemme denne e-mail.

Access to educational package / Adgang til studie-pakke

EN: How to get access to Sigma Educational package

If your school/university college/university needs Sigma, but does not have access to the Sigma Study Package, please contact our Service Department:

  • at sigma_support@eg.dk
  • or call +45 70 262 575
DA: Hvordan får man adgang til Sigma Studie-pakke

Hvis din uddannelsesinstitution har brug for Sigma, men ikke har adgang til Sigma Studie-pakke, kontakt da venligst vores Serviceafdeling:

  • skriv til sigma_support@eg.dk
  • eller ring på +45 70 262 575